Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:25, marți, 30 octombrie, 2012

Dies Academicus la Institutul de Teologie de la Chambesy

Sâmbătă 20 octombrie s-au derulat Zilele Academice (dies academicus) ale Institutului de Studii Superioare de Teologie al Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Genèva.

Evenimentul a avut loc în prezenţa Mitropolitului Atanasie de Calcedon, reprezentant al Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Au participat numeroşi demnitari ai corpului ecclesiastic, diplomaţi şi profesori universitari.

www.doxologia.ro