Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:30, marți, 22 ianuarie, 2013

Decoraţii pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Recent, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a primit în audienţă pe domnii Nicolae Şabon şi Mihai Buruiană, însoţiţi de către Prot. Mitr. Eugen Bâtcă, paroh al bisericii “Tuturor Sfinţilor” din cadrul cimitirului central din Chişinău.

La raportul părintelui Eugen, cei doi ctitori au primit înalte distincţii bisericeşti, după cum urmează – domnul Şabon s-a învrednicit de Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”, iar domnul Mihai Buruiană a fost distins cu Ordinul “Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

Mitropolitul a mulţumit binefăcătorilor pentru bunăvoinţa şi eforturile lor, exprimându-şi speranţa că şi în continuare, cu acelaşi zel vor da dovadă de fapte bune şi binecuvântate.

Oaspeţii la rândul lor şi-au manifestat recunoştinţa faţă de Întâistătător pentru frumosul Său gest, asigurându-L că şi de acum înainte vor munci spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.