Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:12, vineri, 25 iulie, 2014

Comunicatul Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la decizia Biserici Anglicane de a hirotoni femei ca episcop

În timpul ședinței care a avut loc pe 14 iulie, Sinodul General al Bisericii Anglicane a luat o decizie permițând femeilor sa fie hirotonisite ca episcop. Serviciul de comunicări al departamentului relațiilor ecleziale exterioare al Patriarhiei Moscovei, pentru relațiile exterioare Bisericii, este autorizat sa facă declarația următoare:

Biserica Ortodoxă Rusă a aflat cu îngrijorare și dezamăgire decizia Bisericii Anglicanede a admite femeile la episcopat, în timp ce relațiile, care durează de mai multe secoleintre cele două Biserici ale noastre, au demonstrat posibilitatea ca ortodocșii să recunoască existența succesiunii apostolice la anglicani. Din secolul al 19-lea anglicanii,membri ai Asociației Bisericilor orientale, au căutat “recunoașterea reciprocă” a ierarhieiBisericii Ortodoxe și a Bisericii Anglicane, crezând că “cele două Biserici au păstratcontinuitatea și adevărata credință apostolică în Mântuitorul și trebuind să sa acceptereciproc în deplina comuniune de rugăciune și [recunoaștere] a tainelor“. Decizia de a hirotoni femei, pe care a luat-o Biserica Anglicana în 1992, a fost o loviturăin relațiile dintre cele doua Biserici ale noastre, și introducerea femeilor ca episcop a eliminat posibilitatea teoretică pentru ortodocși de a recunoaște existența succesiunii apostolice a ierarhiei anglicane.  

Această practică este în contradicție cu tradiția Bisericii, veche de mai multe secole, șidatând din timpul primei comunități creștine. În tradiția creștină, episcopii au fost întotdeauna considerați ca fiind succesorii spirituali direcți ai Apostolilor, de la care au primit unhar special pentru a ghida poporul lui Dumnezeu și având responsabilitatea particulară de a proteja puritatea credinței, de a fi simboluri, și de a garanta unitatea Bisericii. Hirotonireafemeilor ca episcop merge împotriva modului de viață a Mântuitorului însuși și a Sfinților Apostoli, cât și a practicii Bisericii primare. 

În opinia noastră, decizia Sinodului General al Bisericii Anglicane nu a fost dictată de onecesitate teologică sau o practică eclezială, ci de dorința de a se conforma ideii laice de egalitate de gen [a femeii cu bărbatul] în toate sferele vieții și a rolului crescânda afemeilor în societate britanică. Secularizarea creștinismului a condus la tendința ca mulți credincioși, în lumea instabilă de astăzi, sa caute un sprijin spiritual în tradițiile imuabileevanghelice și apostolice stabilite de Dumnezeul cel veșnic și neschimbat.  

Biserica Ortodoxă Rusă constata cu regret ca decizia, care permite ridicarea femeilorla demnitatea episcopală, obstrucționează în mod semnificativ dialogul dintreortodocși și anglicani care s-a dezvoltat de-a lungul a numeroase decenii, și contribuie la întărirea diviziunilor în lumea creștină, în întregul ei.  Traducere dupa Orthodoxie.com, Communiqué du département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou concernant la décision de l’Eglise anglicane d’Angleterre à admettre les femmes au ministère épiscopal

www.ortodox.md