Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 3 septembrie, 2012

Colocviul Internaţional de Spiritualitate ortodoxă

Între 5 şi 8 septembrie va avea loc la Mănăstirea Bose din Italia cel de-al 20-lea Colocviu Internaţional de Spritualitate Ortodoxă.

Extragem câteva informaţii din comunicatul de presă:

„În tradiţia creştină a Orientului şi Occidentului, a locui pe pământ este o datorie şi un dar dăruit oamenilor, păzitori şi oaspeţi ai creaţiei. Asupra acestui subiect, vor vorbi Enzo Bianchi, stareţul Mănăstirii Bose şi Mitropolitul de Pergam, Ioan Zizioulas, reprezentantul Patriarhului Ecumenic”.

Printre participanţi menţionăm pe Cardinalul Roger Etchegaray, Prodecan al Colegiului Cardinalilor, Arhiepiscopul Antonio Mennini, Nunţiu Apostolic al Marii Britanii, dar şi alţi teologi ortodocşi, catolici şi protestanţi iubitori de ortodoxie.

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati

www.orthodoxie.com