Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 4 iunie, 2013

Colaboratori ai Ministerului Mediului în vizită la Palatul Mitropolitan

IMG_1425

În dimineața zilei, un grup de colaboratori ai Ministerului Mediului în frunte cu Domnul Ministru Gheorghe Șalaru, au fost primiți în audiență de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, cu ocazia aniversării a 45 de ani de la întemeierea Autorității Publice Centrale de Mediu.

Pentru conștiinciozitatea și sârguința cu care muncesc pentru implementarea politicilor de mediu fiabile și salvgardarea naturii, precum și pentru sprijinul și asistența acordată proiectelor înaintate Fondului Ecologic Național de către Biserici și Mănăstiri care prevăd amenajarea peisagistică a terenului aferent, construcția sistemelor de canalizare și aprovizionare cu apă și amenajarea spațiilor verzi, Întâistătătorul a oferit oaspeților înalte distincții bisericești, după cum urmează: Domnul Ion Caliniuc, Șef adjunct de Direcție a Inspectoratului Ecologic de Stat, s-a învrednicit de Medalia Cuv. Paisie Velicikovski”, iar Doamnele Valentina Țapiș, Viceministru, Maria Melnic, Șef de Direcție și Elena Creangă, Șef al Serviciului în cadrul Fondului Ecologic Național, s-au învrednicit de Medalia “Cuv. Parascheva”.

Vlădica Vladimir a mulțumit Domnului Ministru și celorlalți oaspeți, precum și colegilor Domniilor Lor pentru dedicația și profesionismul cu care au grijă de natură, urându-le ca și în continuare să fie la fel de perseverenți și exemplari.