Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 28 septembrie, 2015

Biserica „Sf. Haralambie” din capitală, în strai de sărbătoare

În ziua prăznuirii Înălţării Sfintei Cruci, clerul și enoriașii bisericii „Sf. Haralambie” din centrul Chișinăului s-au pregătit pentru a întâmpina cu mult drag pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir spre a oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în acest sitoric sfânt locaş al capitalei.

În atmosfera solemnă a sărbătorii, părintele-paroh Prot. Mitr. Mihail Gondiu a fost decorat de către Întâistătăorul Bisericii Ortodoxe din Moldova cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II,pentru buna slujire a Altarului şi pentru eforturile depuse spre binele şi mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. În continuare, părintele Ioan Gondiu a fost distins cu Medalia „200 de ani ai Eparhiei Chişinăului” pentru râvna întru cele sfinte şi de folos.

Serviciul divin a fost unul deosebit de important și pentru tânărul Artemie Grati care a fost hirotonit de către Mitropolit în treapta de diacon, primind felicitările şi îndemnurile părinteşti ale Înaltpreasfinţiei Sale

După Liturghie, credincioșii și slujitorii în frunte cu Vlădica Vladimir au înconjurat Sfânta Biserică, iar mai apoi a fost săvârșit un Te-Deum de mulțumire.

Adresându-se drept-măritoarei adunări, Înaltpreasfinția Sa a dat cele mai frumoase aprecieri grijii pe care o au enoriașii pentru această biserică – una dintre cele mai vechi din Chișinău, datând de la începutul sec. XIX -, dar și dragostei pe care o poartă părintele Mihail pentru credincioși și a conștiinciozității cu care Preacucernicia Sa își îndeplinește misiunea pastorală.

La rândul său, părintele-paroh și-a manifestat recunoștința față de Arhiereu pentru susținere și pentru permanentele îndemnuri și sfaturi, declarând că și în continuare, cu voia lui Dumnezeu va rămâne smerit fiu al Bisericii Ortodoxe din Moldova și supus ascultător al Întâistătătorului ei.