Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 20 decembrie, 2013

Binefecători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova în vizită la Palatul Mitropolitan

În după-amiaza zilei, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Palatul Mitropolitan cu Domnii Iurie Nastas, Constantin Becciev, Mihai Munteanu și Andrei Sangheli.

Cu prilejul acestei vizite, Arhipăstorul le-a mulțumit distinșilor oaspeți pentru numeroasele binefaceri pe care le-au făcut și le fac pentru sfintele lăcașe din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, înmânându-le înalte distincții bisericești, după cum urmează:

Domnul Iurie Nastas s-a învrednicit de Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, Domnul Constantin Becciev a fost deocrat cu Ordinul „Bineceredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II, Maestrul Mihai Munteanu a primit Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II, iar Domnul Andrei Sangheli a fost deocrat cu Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. I.

Cei prezenți i-au adresat Înalt Prea Sfinției Sale frumoase și sincere cuvinte de recunoștință pentru aceste decorații deosebite, i-au urat Întâistătătorului să păstorească cu dragoste și înțelepciune încă mulți ani turma binecredincioasă a creștinilor Moldovei și au declarat că și mai departe se vor strădui să fie de folos neamului prin sprijinirea Sfintei noastre Biserici.