Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:49, marți, 11 iulie, 2017

Au fost înmânate diplomele de master pentru 32 de absolvenți ai USM

Zilele acestea Universitatea de Stat din Moldova a înmânat diplomele de licență și de master pentru absolvenții anului universitar 2016/2017.

32 de studenți de la programele de master creștin au susținut cu bine examenele de absolvire și teza de master, astfel le-a fost înmânată diploma binemeritată.

13 absolvenți sunt de la programul Studii filologice și spiritualitate creștină și 19 de la Istoria și cultura religiilor.

Astăzi, de Nașterea Sf. Ioan Botezătorul a avut loc atât ceremonia de înmânare a diplomelor de master pentru unii absolvenți, cât și săvârșirea unui Te Deum de mulțumire la capela universitară.

Un sobor de preoți absolvenți în frunte cu părintele profesor Octavian Moșin, curatorul acestor programe de master, au mulțumit Domnului pentru toate binefacerile revărsate asupra învățăceilor acestor programe.

Părintele Octavian a menționat că în cei patru ani, de când au fost inițiate programele de master creștin, 118 teologi, pedagogi, juriști și psihologi au susținut tezele.

Este de menționat că și în acest an de studii universitar, începând cu 24 iulie, pot fi depuse actele la programele de masterat din cadrul USM.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 079481586.

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea DE LITERE

DEPARTAMENTUL LINGVISTICĂ ROMÂNĂ ŞI ŞTIINŢĂ LITERARĂ

Programul de master − STUDII FILOLOGICE ŞI SPIRITUALITATE CREŞTINĂ

 

 1. Berzoi Diana Constantin, tema tezei:„Structuri sintagmatice specifice limbajului religios”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Alexandra Gherasim;
 2. Boenciuc Alexei Ion, tema tezei:„Limbajul apofatic − distorsiuni semantice ale negării”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Alexandra Gherasim;
 3. Miron Ion Mihail, tema tezei:„Rolul simbolurilor în iconografia creştină”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Silvia Maznic;
 4. Miron Svetlana Anatolie, tema tezei:„Valenţe axiologice ale simbolismului creştin în proza lui I. Druţă”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Ana Ghilaş;
 5. Plucci Tatiana Gheorghe, tema tezei:„Poezia religioasă a lui V. Voiculescu”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Ana Ghilaş;
 6. Mihailov-Globa Nina Andrei, tema tezei:„Vocabularul afectivităţii în limba română (pe material de texte religioase)”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Claudia Cemârtan;
 7. Tarîţa Victor Gheorghe, tema tezei:„Influenţa limbajului religios în scrierile laice ale lui A. Mateevici”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Claudia Cemârtan;
 8. Mocanu Anatolie Ion, tema tezei:„Viziunea asupra Apocalipsei în creaţia literară ( F. Dostoievski, G. Galaction, A. Suceveanu)”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Victoria Fonari;
 9. Prodan Andrei, tema tezei:„Limbajul icoanelor în raport cu omul contemporan”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Octavian Moşin;
 10. Rotari Denis Ion, tema tezei:„Terminologie religioasă la Tertulian”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Octavian Moşin;
 11. Prodan Jana Alexei, tema tezei:„Menţiuni şi semnificaţii biblice ale numelor de plante (studiu lexicografic)”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Alexandra Gherasim;
 12. Lunic Gheorghe Ivan, tema tezei:„Analiza limbajului în opera unor personalităţiale Bisericii basarabene din sec. XX”, conducător ştiinţific: , conf. univ. Octavian Moşin;
 13. Jingan Angela Mihail, tema tezei: „Valorile familiei creştine exprimate prin limbaj”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Silvia Maznic.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE

Programul de master −ISTORIA ŞI CULTURA RELIGIILOR

 1. Arbuzneac Diana, tema tezei: „Satul Săşeni la 580 de ani”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Petrencu Anatol;
 2. Boian Ciprian, tema tezei: „Între politic şi religios: Raporturile Bizantino − Ruse în sec. IX-XIII”, conducător ştiinţific: hab, conf. univ.Ion Gumenâi;
 3. Cojocaru Serghei, tema tezei: „Evoluţia şi definitivarea noţiunilor de păcat şi virtute în creştinism. Studiu inter-confesional”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
 4. Cucereavîi Serghei, tema tezei: „Biserica ortodoxă din Transilvania şi activitatea Mitropolitului Andrei Şaguna”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
 5. Fuior Natalia, tema tezei: „Семейные отношения в странах Древнего Востока”, conducător ştiinţific: lectorCorobcean Andrei;
 6. Gorbulevici Iana, tema tezei: „Откровение Мефодия Патарского и его влияние на интерпретацию исторических событий в эпоху средневековья”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Dragnev Emil;
 7. Gurmuzachii Ludmila, tema tezei: „Evoluţia raporturilor între Biserica Ortodoxă şi Imperiul Otoman în timpul lui Mahomed al II-lea”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
 8. Huzun Marina, tema tezei: „Politici de protejare şi valorificare a patrimoniului arheologic în Republica Moldova (1946-2016)”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Matveev Sergiu;
 9. Lesnic Marina, tema tezei: „Circulaţia literaturii religioase în Basarabia în secolul XIX”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
 10. Macari Adrian, tema tezei: „Rolul bisericii ortodoxe în promovarea culturii în sudul Basarabiei. (Studiu de caz: Satul Sadaclia)”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
 11. Marandiuc Dumitru, tema tezei: „Istoria Bisericii „Sfânta Treime” din satul Ohrincea”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Octavian Moşin;
 12. Melnic Victor, tema tezei: „Paisianismul”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
 13. Moşneguţu Valerian, tema tezei: „File din istoria satului Prajila”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Ion Eremia;
 14. Paşenciuc Natalia, tema tezei: „Особенности развития ориньякской культуры на Среднем Днестре поматериалам стоянки Климэуць II”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Sergiu Matveev;
 15. Plămădeală Ion, tema tezei: „Istoricul învăţăturilor schismatice în creştinism până în anul 1054”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
 16. Russ Victoria, tema tezei: „Activitatea misionară a religiei creştine în primele trei secole”, conducător ştiinţific: hab., conf. univ.Ion Gumenâi;
 17. Serova Anastasia, tema tezei: „Эсхотологическая проблематика в сочинениях  святых отцов церкви (III-VIвек)”, conducător ştiinţific: , conf. univ.Emil Dragnev;
 18. Ursu Oleg, tema tezei: „Evoluţia istorică şi tradiţia ascetică în Muntele Atos”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin;
 19. Zeru Valeriu, tema tezei: „Vrajitoria ca pseudoreligie”, conducători ştiinţifici: hab., conf. univ.Ion Gumenâi; dr., conf. univ.Octavian Moşin.