Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 9 decembrie, 2016

Arhimandritul Irinarh (Costru), la 19 ani de stăreţie

P6230222

Astăzi, 9 decembrie, se împlinesc nouăsprezece ani de când prin decretul ÎPS Mitropolit Vladimir, în data de 09.12.1997 este numit stareţ al mănăstirii cu hramul ,,Adormirea Macii Domnului” din Ţigănești, părintele Arhimandrit Irinarh (Costru).

Cu acest binecuvântat prilej, obştea sfintei mănăstiri Țigănești, îi urează părintelui stareţ zile îndelungate sub ocrotirea Maicii Domnului, petrecuţi în deplină sănătate trupească şi sufletească.

Prea cuvioase părinte stareț, în acești nouăsprezece ani de activitate pastorală, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care vă bucurați din partea confraților slujitori și a numeroșilor credincioși ce v-au fost încredințați spre păstorire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă duceți cu cinste şi credincioşie nobila misiune de păstorire a sufletelor.

Cu dragoste creştinească şi deosebită preţuire, obştea mănăstirii Țigănești

Sursa: http://manastireatiganesti.md/