Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:57, marți, 21 mai, 2013

Arhimandritul IOAN (Moșneguțu), stareț al Sfintei Mănăstiri Hârbovăț, își sărbătorește protectorul ceresc

Preacuvioase Părinte Arhimandrit,

Astăzi, când cu deosebită veselie duhovnicească întreaga suflare creştinească îl cinsteşte pe marele luminător – Sfântul Ioan Teologul, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine cu ocazia celebrării protectorului ceresc al Preacuvioşiei Voastre.

În ceas de sărbătoare, nădăjduim ca Bunul şi Dreptul Dumnezeu, prin rugăciunile sfântului Dumneavoastră mijlocitor, să Vă călăuzească cugetul şi pasul spre întărire duhovnicească, bună chivernisire a mănăstirii pe care cu cinste o stăreţiţi şi îndreptare a turmei iubitoare de Dumnezeu pe calea mântuirii.

Dorindu-Vă deplină sănătate trupească şi sufletească, precum şi ani mulţi întru toate cele bune şi de folos, Vă asigurăm de aleasa noastră preţuire şi deplinul respect.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTRTEGII MOLDOVE