Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:57, marți, 26 martie, 2013

Arhim. Irinarh (Costru) starețul Sfintei Mănăstiri Țigănești la patruzeci de ani de viață

IMG_01971

Prea Cuvioșia Voastră,

Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi în deplină sănătate la cea de a patruzecea aniversare din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită şi veselie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi Altarului Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul edificării unei obști monahale exemplare precum și a multor activități social-filantropice.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Prea Cuvioșiei Voastre ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului, ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească pentru a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu dragoste întru Hristos,
Direcția Mitropolitană