Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:41, vineri, 15 septembrie, 2017

Academicianul Boris Gaina a fost decorat cu Ordinul „Meritul bisericesc”, de gr. III

Vineri, 15 septembrie 2017, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la Reședința mitropolitană pe Prof., academician Boris Gaina, savant emerit și specialist în domeniul oenologiei.

În cadrul audienței, Mitropolitul a mulțumit cordial interlocutorului său pentru activitatea rodnică și sârguincioasă întru susținerea valorilor moral-creștine în societate. Totodată, Vlădica Vladimir i-a acordat Prof., academician Gaina, la popasul aniversar de 70 de ani – Ordinul „Meritul bisericesc”, de gr. III.

La rândul său, dl academician Gaina a mulțumit arhipăstorului pentru gestul mărinimos și pentru bunăvoința manifestată, declarându-se dispus să muncească și mai departe pentru promovarea valorilor ziditoare ale Bisericii strămoșești.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media