Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:34, joi, 31 mai, 2012

A trecut la Domnul Shiarhimandritul Irinarh (Ciobanu)

Un căutat duhovnic, chip al blândeţii, răbdării şi smereniei, aşa a fost cunoscut Shiarhimandritul Irinarh dela Mănăstirea Chiţcani.

Mulţi ani părintele a petrecut în capitală, fiind grav bolnav, iar creştinii aveau posibilitatea să se îndrepte după sfat şi binecuvântare.

În aceste clipe de tristeţe pentru nevoitorii Mănăstirii Noul-Neamţ, precum şi pentru toţii fiii săi duhovniceşti, venim cu îndemn la rugăciune pentru nou-adormitul nevoitor, pentru ca Bunul Dumnezeu să-l aşeze în corturile drepţilor.

A plecat din această viaţă în perioada dintre Înălţare şi Cincizecime, căci în viaţă a fost mereu în aşteptarea Mângâietorului, iubindu-l pe Dumnezeu, dar şi pe cei care erau în jur. Cel mai mult a iubit ascultarea, iar noi am putea să-l luăm drept exemplu în multe ascultări pe care ni le încredinţează Cel de Sus.

Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu drepţii!

+ Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Arhimandrit Siluan (Şalaru), exarh al mănăstirilor din Eparhia de Centru

………………………………………………….

Slujba prohodului va avea loc sâmbătă, 2 iunie, ora 10.00,la Mănăstirea Chiţcani.