Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:37, vineri, 20 martie, 2015

A trecut la Domnul Părintele Constantin Cerchez

Îndureratelor rude,
Întristatei adunări
 

Iubiți întru Hristos frați și surori,

Am aflat cu multă mâhnire de mutarea la cele veșnice a unui vrednic și neobosit slujitor al Altarului Domnului – Preacucernicul Părinte Constantin Cerchez, care mai mult de două decenii și-a dus cu smerenie și cinste crucea preoției în Sfânta Biserică Ortodoxă din Moldova.

Tristeţea noastră nu este pentru Părintele Constantin, care, ca un fiu sârguincios și ascultător, a trecut acum să odihnească cu drepții lui Dumnezeu, dar pentru numeroşii fii şi fiice duhovniceşti, care au pierdut un înțelept sfătuitor şi confrate, care a iubit mai presus decât orice Cuvântul cel mântuitor al Evangheliei.

În zi de grea pierdere, ne rugăm cu multă nădejde Bunului Dumnezeu, ca să-L primească la El pe ascultătorul Său rob, iar pe cei rămaşi în urmă, să-i înțelepțească și să ne întărească pentru a urma exemplul de credincioșie și trăire curată a Părintelui Constantin. Amin.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Prot. Constantin Cerchez s-a născut la data de 16 august 1936, a fost hirotonit în treapta de preot  la data de 23 martie 1991. A slujit  pe rând în parohiile Slobozia Cremene, Corjova, Slobozia Hodoroja, Parcani, iar până la sfârşitul vieţii a fost paroh al bisericii din Stoicani. Pentru meritele sale deosebite față de Biserica Ortodoxă din Moldova, Sfinția Sa a fost decorat cu mai multe distincții bisericești, printre care şi dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe.