Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 14 septembrie, 2012

A trecut la cele veşnice preotul Ioan Bâtcă

Cu  profundă tristeţe am aflat de trecerea la cele veşnice a părintelui Ioan Bâtcă, paroh al bisericii din s. Sircu, r. Rezina, un neostenit propovăduitor al învăţăturii lui Hristos, care s-a bucurat de respectul şi aprecierea numeroşilor fii şi fiice duhovniceşti, precum şi a confraţilor slujitori.

În aceste momente grele, suntem alături de familia şi rudele îndurerate, rugându-ne pentru odihna nou-adormitului rob şi vrednic slujitor al lui Dumnezeu, Ioan.

Veşnica lui pomenire!

Direcţia Mitropolitană