Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:58, duminică, 25 noiembrie, 2012

A avut loc seminarul metodic pentru profesorii de religie din Municipiul Chişinău

Vineri, 23 noiembrie, în incinta Gimnaziului Nr.31 din Chişinău a avut loc seminarul metodic pentru profesorii de religie din Municipiul Chişinău. Seminarul a demarat cu o prezentare a instituţiei realizată de către d-na Nina Pînzaru, directoarea instituţiei gazdă care a vorbit despre frumoasa conlucrare ce există între şcoală şi biserică deja de mai bine de 10 ani,  şi despre construcţia capelei de pe teritoriul Gimnaziului, demarată în anul 2011.

A urmat o parte practică a seminarului şi anume prezentarea unei ore deschise de către profesorul de religie din gimnaziu – Iordachescu Veaceslav, care le-a predat elevilor clasei a IV-a „A” tema: „Sfînta Liturghie”. Lecţia s-a desfăşurat interactiv, fiind utilizate slide-showuri, iconografie şi imagini video. Elevii au demonstrat că au însuşit tema de acasă, rezolvând integrame digitale. Ei au lucrat şi în grup, rezolvând jocuri, iar la final au scris un eseu de concluzie. Profesorii de religie, care au dat curs invitaţiei de a participa la lecţie, precizează că ora le-a fost utilă şi vor prelua mai multe metode inedite pentru a le implementa în şcolile unde activează.

După o analiză a lecţie, a urmat prezentarea metodelor de predare-învăţare activă ce pot fi utilizate la ora de religie, realizată de către Prot.Lect. Dumitru Tolico, mai apoi d-na preoteasă şi autoarea manualelor de religie clasa I-VI, Liliana Creţu a realizat o prezentare a manualelor realizate conform noii curricule modernizate aprobate de Ministerul Educaţiei.

D-na Angela Levinţa, şefa cabinetului metodic al Departamentului Studii din cadrul Mitropoliei, a vorbit despre necesitatea modernizării continuie a curriculumului şcolar la disciplina „Religie” menţionînd deasemenea şi anumite greşeli pe care ar trebui să le excludem din practica pedagogică.

D-na Lucia Argint, reprezentant al Ministerului Educaţiei a apreciat înalta organizare a seminarului, subliniind importanţa orei de religie în cadrul educaţiei, îndemnînd la organizarea mai multor seminare de acest gen în cadrul cărora să se relizeze cît mai multe activităţi practice pentru instruirea profesorilor de religie.