Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:29, marți, 13 mai, 2014

A avut loc Întîlnirea cu absolvenţii Seminarului Teologic din Chişinău

În data de 8 mai 2014, la ora 16:00, la Seminarul Teologic Liceeal “Sfinţii Trei Ierarhi”, a avut loc întîlnirea cu absolvenţii instituţiei, care a demarat cu un tedeum de mulţumire în capela institiţiei, săvîrşit de către absolvenţii instituţiei, mulţi dintre ei fiind slujitori ai cultului. Directorul SLTO – Prot. Vetcislav Cazacu a binecuvîntat această adunare şi i-a salutat pe toţi în bucuria învierii lui Hristos, urîndu-le bun venit la instituţia care i-a educat şi format.

Doamna Rodica Slivca – director adjunct SLTO, le-a urat bun venit în instituţie, făcînd o mică prezentare a acesteia. Partea festivă a sărbătorii a fost organizată de către elevii clasei a XII-a îndrumaţi de diriginta clasei Lazări Lidia, cu bucuria revederii acelor elevi cîndva neastîmpăraţi şi nerăbdători să meargă în viaţa celor maturi, cu impresiile şi amintirile lor s-au împărtăşit profesorii instituţiei: Părintele Ioan Uglea şi părintele Victor Ceresău.

Cu recunoştinţă în suflet au vorbit absolvenţii instituţiei, împărtăşinduşi emoţiile şi amintirile din perioada studiilor, mulţumindu-le pentru truda depusă şi urîndu-le mulţi ani cu sănătate profesorilor.

“Păstrez în suflet aleasă recunoştinţă întregului corp didactic, vă mulţumesc pentru zidirea intelectuală a personalităţii.”

“Anii petrecuţi la SLTO vor rămîne în suflet ca o perlă care nu se va pierde niciodată. Plecăciune în faţa corpului didactic.”

Sursa: www.teologie.md