Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:43, sâmbătă, 26 martie, 2016

A avut loc adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul Şoldăneşti

DSC_0400La data de 25 martie curent a avut loc adunarea ordinară a preoţilor din protopopiatul Şoldăneşti. Adunarea s-a desfăşurat în incinta bisericii cu hramul „Sf. Antonie cel Mare” din or. Şoldăneşti, preot paroh Vladimir Brînză. Adunarea a fost prezidată de către protopopul raionului Prot. Vasile Rotari. Sedinţa a început cu rugăciunea de binecuvântare, după care părintele protopop, a adus la cunoștință planul desfăşurării şedinţei, precum şi problemele discutate ulterior.

În cadrul adunării preoţii au fost mărturisiţi de către preotul duhovnic Efim Moroşanu. În special s-a relatat despre reorganizarea sectoarelor mitropolitane, despre rolul spovedaniei şi semnificaţia postului.

Spovedania la duhovnic este necesară, deoarece orice păcat reprezintă o îndepărtare de Dumnezeu, iar împăcarea cu el nu se poate face decît prin mărturisirea păcatelor a menţionat protopopul raionului. Prot. Vitalie Tomacinschi a adus la cunoştinţa preoţilor din raion despre subiectele ce s-au discutat în cadrul şedinței de constituire a Sectorului Sinodal pentru Activitate Misionară, antisectară și antischismatică.

S-a mai discutat diverse probleme privind viața duhovnicească și cea parohială, Părintele Protopop cerîndu-le preoţilor din protopopiat implicarea mai stăruitor în activităţile filantropice, îndemnându-i să fie mult mai receptivi.