Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:07, vineri, 21 februarie, 2020

Sfințirea Catedrei Medicină Intensivă – Semiologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Vineri, 21 februarie, Preotul Marin Cij, paroh al bisericii cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail” din mun. Chișinău și președinte al Sectorului Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale însoțit de preotul Vladimir Cozonac, preot-paroh al bisericii în construcție cu hramul ,,Sf.M.Mc.Dumitru,, de pe teritoriul Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman”, mun. Chişinău au sfințit Catedra de Medicină Intensivă – Semiologie a UMSF.

La slujba de sfințire a fost prezent D-ul Valeriu Istrati, Şeful Catedrei Medicină Internă-Semiologie, profesor universitar, dr. hab. șt. med. însoțit de colectivul Catedrei.

Bazele clinice ale catedrei sunt Spitalul Clinic Militar Central MA RM şi Spitalul Clinic al Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale, spitalul municipal ”Sf. Arhanghel Mihail” precum şi filiala ASC a GS RM cu secţiile de profil terapeutic (terapie, cardiopulmonologie, gastroenterologie) – spitale moderne, multifuncţionale, dotate cu utilaj diagnostic contemporan.

În prezent colectivul catedrei este format din 18 persoane: şeful catedrei – profesor universitar, d.h.ș.m. Valeriu Istrati; profesor consultant, d.h.ș.m. Ion Țîbîrnă, profesor consultant d.h.ș.m. Vasilii Andreev, profesor universitar d.h.ș.m. Minodora Mazur, profesor universitar d.h.ș.m. Mariana Smişnoi; d.h.ș.m. profesor universitar Tudor Braniste; 6 conferenţiari universitari: Ludmila Condraţchii, Maria Feghiu, Ghenadie Bezu, Diana Manea, Vasile Luchian; Anatol Scorpan, 4 asistenţi: Ghenadie Calin, Rodica Bugai, Svetlana Gavriliuc, Oxana Sârbu, Victoria Sadovici-Bobeico, Diana Sasu.

În cuvântul de învățătură Pr. Marin a accentuat importanța conlucrării şi colaborării dintre Biserica Ortodoxă din Moldova şi sistemul de sănătate din Republica Moldova. D-ul Valeriu Istrate a mulțumit slujitorilor pentru slujbă şi conlucrare şi pentru cuvînt de folos sufletesc adresat colectivului.

Sectorul Sinodal Asistenţă Spirituală în Instituţiile Medicale