Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:19, miercuri, 27 septembrie, 2017

Secretarul mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, la 21 ani de slujire sacerdotală

Preacucernice Părinte Secretar,

Cu prilejul frumoasei aniversări a 21 ani din ziua hirotoniei Sfinției Voastre în treapta de diacon, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine pentru ca și de acum înainte, în deplină sănătate trupească și sufletească, Să Vă îndepliniți cu dragoste și conștiinciozitate nobila ascultare de slujitor al Bisericii lui Hristos.

21 de ani au trecut de la Sfânta Liturghie pe care am oficiat-o în satul Bălăurești, r. Nisporeni, în timpul căreia V-am hirotonit în treapta de diacon.

Primiți în această semnificativă zi pentru Preacucernicia Voastră, urările noastre de sănătate durabilă, ajutor de la Domnul în toată lucrarea ziditoare.

Ne rugăm Stăpânitorului Ceresc să Vă lumineze gândul și fapta și să Vă dea puteri pentru a fi de folos poporului însetat de Adevărul Sfintei Evanghelii, iar noi, asigurându-Vă de alesul respect pe care Vi-l purtăm, Vă dorim un cordial La Mulți Ani!

 

Cu arhierești binecuvântări

†  VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE