Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:12, miercuri, 22 aprilie, 2020

Secretarul mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Cheibaş celebrează ziua ocrotitorului ceresc

Cu cu prilejul celebrării zilei ocrotitorului ceresc, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Secretarului mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Chiebaș un mesaj de felicitare, în care se menționează:

Preacucernice Părinte Secretar,

În ziua în care creştinătatea drept-măritoare îl prăznuieşte pe Sfântul Cuvios Vadim, Vă aducem felicitările noastre sincere şi urările de bine cu acest frumos prilej, nădăjduind că încă mulţi ani înainte, cu dragoste desăvârşită, râvnă şi dăruire de sine veţi munci pe ogorul Domnului, în Sfânta Biserică Ortodoxă, pentru propăşirea poporului cel iubitor de Dumnezeu.

Fie ca Sfântul Vadim să mijlocească în faţa Dreptului şi Bunului Păstor, pentru a Vă înzestra și de acum înainte, cu  pace și tărie duhovnicească în ascultările încredințate.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să Vă dăruiască sănătate şi bucurii, păstrând aceeași râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulți şi binecuvântați ani!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu arhiereşti binecuvântări şi deosebit respect,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE