Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:00, luni, 22 aprilie, 2019

Săptămâna Tineretului Ortodox 2019, în Protopopiatul Floreşti

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Săptămâna Tineretului Ortodox 2019, în Protopopiatul Floreşti a fost marcată printr-un șir de activități catehetice și liturgice în parohiile de pe cuprinsul protopopiatului.

O primă activitate în acest sens a fost conferința cu tema „Preţuieşte viaţa tinere!”, care s-a desfăşurat la data de 15 aprilie 2019 în biserica ,,Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Trifăneşti, r-nul Floreşti. Au participat tineri şi credincioşi din localitate, dar şi preoţi parohiile vecine în frunte cu  Protopopul raionului Floreşti, protoiereul mitrofor Ilie Munteanu. În cuvîntul său de salut părintele protopop Ilie Munteanu a accentuat necesitatea unor astfel de activităţi binevenite să educe tinerii în spiritul valorilor şi a virtuţilor creştine.

Conferinţa a fost moderată de protoiereul Victor Plămădeală, metodist responsabil de predarea Religiei în protopopiat şi paroh al bisericii ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Băhrineşti, Floreşti care a introdus publicul în subiectul întîlnirii privit prin prisma învăţăturii bisericeşti şi a experienţei sfinţilor părinţi.

Conferinţa s-a centrat pe tineri şi misiunea lor în lume, pe factorul educativ în afirmarea unor valori şi supraveţuirea crizei indentitare a societăţii. Conferinţa a avut ca scop încercarea unei definiri a raportului dintre comportamentul tînărului creştin şi stare lumii de astăzi.

La data de 16 aprilie în parohia ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Mărculeşti a avut loc serata duhovnicească cu genericul ,,Tinerii reazemul societăţii”. După cuvîntul de salut al protopopului protoiereul Ilie Munteanu, serata a fost moderată de protoiereul Vitalie Scupoi responsabil de comisia sinodală pentru cultură. Au participat preoţii din parohiile vecine, tineri, creştini.  Discursurile seratei sau axat pe rolul tinerilor de azi în viaţa Bisericii   şi implicarea tineretului în activităţile parohiei.

Iar pe 17 aprilie în localitate Japca la biserica ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a avut loc conferinţa duhovnicească cu tematica ,,Tinerii bucuria bisericii”. Conferinţa a fost moderată  de protoiereul Andrei Şestovschi responsabil de comisia sinodală pentru tineret. Discuţiile sau centrat pe creşterea spirituală a tinerei generaţii în instituţiile educaţionale.

La sfîrşitul activităţilor fiecare participant a primit din partea protopopiatului iconiţe şi pliante cu rugăciunea Tatăl nostru şi Simbolul Credinţei.

Protopopiatul Floreşti