Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:22, vineri, 22 septembrie, 2017

Prot. mitr. Vitalie Șaramet, parohul bisericii cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din s. Mereni, r. Anenii Noi, la popas aniversar

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat Prot. mitr. Vitalie Șaramet, parohul bisericii cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din s. Mereni, r. Anenii Noi, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească

Preacurcenice părinte Vitalie,

Vă adresăm cordiale felicitări cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească, dorindu-Vă sănătate, bucurii alese și deplină liniște duhovnicească, pentru a putea lucra încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii sacerdotale.

Părinte Vitalie, ştiindu-vă un vrednic slujitor al altarului, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă ajute şi să vă înţelepţească, pentru a călăuzi pe calea mântuirii turma încredinţată spre păstorire, ca un păstor blând şi drept.

De aceea, la acest ceas aniversar, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate în cei 4o ani de viață pământească, Îl rugăm să Vă dăruiască, Preacucerniciei Voastre și întregii familii, sănătate, putere și inspirație duhovnicească, în slujirea Bisericii Domnului Hristos.

Întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE