Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:52, luni, 18 noiembrie, 2019

Mitropolitul Vladimir a vizitat Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Chetrosu

În cadrul vizitei arhipăstorești în Protopopiatul Drochia, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a vizitat Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Chetrosu.

Mitropolitul a fost întâmpinat de preotul paroh Prot. mitr. Igor Burduja și clericul acestei parohii Prot. Eugen Foalea și numeroși parohieni.

Biserica Sfinților Arhangheli a fost edificată în anul 1869 și anul acesta a ajuns la un frumos popas – 150 ani de la târnosire.

Aici, Întâistătătorul a oficiat o slujbă de pomenire pentru vrednicul de pomenire părinte Protoiereu mitrofor Ilie Prisăcaru (1943-2016), fost paroh al bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Chetrosu, r. Drochia.

În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat exemplu de trăire creștină a părintelui Ilie și faptul că parohul de altă dată al Chetroșenilor şi-a înveşnicit amintirea prin faptele credinţei, prin buna păstorie a parohiei, prin căutarea păcii şi prin sfătuirea cu folos a credincioşilor.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media