Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:06, sâmbătă, 20 iulie, 2019

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat Protoiereului mitrofor Ilie Munteanu, Protopopul bisericilor din raionul Florești, cu prilejul aniversării a 55 de ani de viață pământească

Cu ocazia aniversării a 55 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Protoiereului mitrofor Ilie Munteanu, Protopopul bisericilor din raionul Florești, în care se menționează:

Preacucernice Părinte Ilie,

În această zi, când sărbătoriți împlinirea vârstei de 55 de ani din ziua nașterii, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală încredinţată.

Totodată, Vă îndemnăm să păstrați cu luare aminte și să înmulțiți darurile cele cu care ați fost înzestrat de Dumnezeu cu prisosință – smerenia, râvna și cumsecădenia, prin care ați devenit iubit și respectat de confrații slujitori, precum și de numeroșii creștini pe care cu înțelepciune îi călăuziți pe calea mântuirii.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru credincioși, împlinite în activitatea pastoral-misionară și în slujirea rodnică pe care o arătaţi spre slava Sa şi binele Bisericii, să se pogoare în sufletul şi viaţa Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate.

Ne rugăm Atotțiitorului să Vă dăruiască îndelungă și mântuitoare slujire, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor însetați de Cuvântul lui Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

Cu părintească binecuvântare,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI

ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE