Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:28, sâmbătă, 18 ianuarie, 2020

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, adresat părintelui Nicolae Craveț, Protopop de Soroca în legătură cu trecerea la cele veșnice a mamei Sale Raisa

După o boală grea și necruțătoare, în dimineața zilei de 18 ianuarie a trecut în lumea celor drepți roaba lui Dumnezeu Raisa Craveț, mama părintelui Nicolae Craveț, Protopop și Secretar al Vicariatului de Soroca.

Raisa Craveț a crescut și educat trei copii, fiind un suflet plin de generozitate, ce și-a dedicat întreaga viață misiunii educaționale, cultivând valorile general-umane și morale pentru sute de elevi, care peste ani îi exprimau pioasă recunoștință.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir  a adresat, la acest moment trist, un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească, familiei  Prot. mitr. Nicolae Craveț, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preacucernice Părinte Nicolae,

îndoliată familie,

În aceste moment grele, Vă aducem sincerele noastre condoleanţe şi eternele regrete, rugându-ne Domnului să o odihnească cu drepţii pe vrednica sa roabă Raisa, care a avut grijă să Vă dea o educaţie destoincă, să Vă îndrume în viaţă şi să Vă ocrotească, astfel, încât astăzi să fiţi un vrednic și smerit slujitor al lui Hristos.

Vă îndemnăm să Vă îmbărbătaţi cu puterea rugăciunii către Mântuitorul Hristos, cu speranţa că cel Atotputernic şi Bun va odihni sufletul nou-adormitei Raisa, ca a unei credincioase vrednice, iubitoare de cele sfinte.

Fie ca nădejdea întru înviere să spulbere mâhnirea din inima şi sufletul Preacucerniciei Voastre şi să Vă dea putere pentru a trece peste aceste momente grele.

Asigurându-Vă de întreaga noastră susținere morală, ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletul ei, în Împărăția Sa împreună cu drepții, iar pe toți cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea Învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Domnului nostru Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat din morţi.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace!

Cu părinteşti binecuvântări şi sincere condoleanţe pentru familia îndoliată,

† VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Slujba înmormântării va fi săvârșită în biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din satul Vasilcău, raionul Soroca, luni, 20 ianuarie și va fi condusă, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR, de către Preasfințitul SILUAN, Episcopul Orheiului, Vicar al Mitropoliei Moldovei.