Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:26, joi, 1 aprilie, 2021

Mesajul Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat doamnei preotese Claudia Costin cu prilejul jubileului de 60 de ani

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove a adresat doamnei preotese Claudia Costin, un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

Mult stimată doamnă preoteasă Claudia,

Cu ocazia aniversării celor 60 de ani de viață pământească, Vă adresăm cele mai sincere și alese felicitări, dorindu-Vă să rămâneți și în continuare aceeași fire demnă, corectă și smerită, pe care am reușit să o cunoaștem de-a lungul timpului.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu Să Vă înzestreze și în continuare cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare la via Domnului.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării în slujba Cuvantului lui Dumnezeu, pe care ați arătat-o pe parcursul vieții, să se pogoare în sufletul și în viața Dvs, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate.

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE