Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:20, vineri, 13 octombrie, 2017

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir cu ocazia hramului Chişinăului

Dragi chișinăuieni,

Iubiți întru Hristos frați și surori,

În cele aproape șase veacuri pe care le are Chișinăul, s-au perindat numeroase personalități ale orașului care datorită perseverenței lor, dar mai ales credinței neclintite în atotputernicia și dreptatea Bunului Dumnezeu, au reușit să facă lucruri mari, însuflețind prin exemplele lor întreaga societate și generații de-a rândul.

Istoric, atestarea Chişinăului ca aşezare rurală a avut loc în ajunul sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, în octombrie 1436. Iată de ce această sărbătoare religioasă este și sărbătoarea de hram a orașului nostru. Biserica admite ca adevăr neîndoielnic faptul că Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se întinde peste tot neamul omenesc şi îndeosebi peste neamul creştinesc şi peste fiecare dintre noi în parte. Preasfânta Fecioară, ca o Maică multiubitoare, iubeşte tot neamul omenesc, dar cel mai mult pe creştini; poate ea să rămână indiferentă faţă de viaţa şi soarta oamenior, să nu poarte grijă de ei, să nu îi acopere cu Acoperământul ei? Rugăciunile Împărătesei Cereşti, săvârşite pentru noi, sunt primite cu bunăvoire de Fiul ei şi Dumnezeu. La rugămintea ei, El a săvârşit prima Sa minune, prefăcând apa în vin în Cana Galileii. Şi această lecţie evanghelică este pentru creştini cea mai îmbucurătoare dovadă a acelui adevăr, că Maica Domnului mijloceşte în chip neobosit pentru creştini înaintea Fiului ei.

Chiar dacă timpurile sunt grele și multe dintre cele care se cer realizate par imposibile, trebuie să știm că având în inimi rugăciunea curată către Bunul Dumnezeu, și cerând în permanență mijlocirea Maicii Domnului pe care cu evlavie o cinstim astăzi, pe toate le vom izbândi, întru triumful valorilor nemuritoare și deci spre binele nostru comun.

Fie ca în casele dumneavoastră să domnească mereu bunăstarea, pacea şi voia bună, speranţa în ziua de mâine şi să trăiţi numai evenimente frumoase cum este şi sărbătoarea de astăzi!

La ceas aniversar aceasta este și speranța noastră – că vom ști și mai departe să stăm în unitate și în Credință Dreptmăritoare pentru a continua zidirea începută de înaintașii noștri și pentru a ne face vrednici de binecuvântările Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

LA MULȚI ANI!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE