Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:51, joi, 25 iunie, 2020

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Prot. mitr. Pavel Chirillov, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Sângera, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață pământească și 35 ani de slujire sacerdotală

Joi, 25 iunie 2020, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a adresat un mesaj de felicitare Protoiereului mitrofor Pavel Chirillov, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Sângera, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață pământească și 35 ani de slujire sacerdotală.

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării celor 60 de ani de viață pământească și 35 ani de slujire la Altarul Domnului, Vă adresăm cele mai sincere și alese felicitări, dorindu-Vă să rămâneți și în continuare acel slujitor demn, corect și smerit, pe care am reușit să-l cunoaștem de-a lungul timpului.

Pe parcursul activității Preacucerniciei Voastre în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, timp în care ați îndeplinit o perioadă și funcția de secretar eparhial, V-ați recomandat drept un preot înțelept, un teolog erudit și un om întotdeauna gata să ajute celor aflați în nevoi și suferințe.

Prin aceste calități ale Dvs ați câștigat respectul confraților slujitori și al enoriașilor, cărora ne alăturăm și noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu Să Vă înzestreze și în continuare cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare la Via Domnului.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării în slujba Cuvantului lui Dumnezeu, pe care ați arătat-o pe parcursul vieții, să se pogoare în sufletul și în viața Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate.

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE