Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:08, miercuri, 20 septembrie, 2017

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat Prot. Mitr. Octavian Cocu, parohul bisericii cu hramul „Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Susleni, r-nul Orhei, cu prilejul aniversării zilei de naștere

Cu ocazia aniversării a 55 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Protoiereului mitrofor Octavian Cocu, parohul bisericii cu hramul „Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Susleni, r-nul Orhei, în care se menționează:  

Preacucernice Părinte Octavian,

În această zi, când sărbătoriți împlinirea vârstei de 55 de ani din ziua nașterii și a 30 de ani de la hirotonia Sfinției Voastre întru preot, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală încredinţată.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru credincioși, împlinite în activitatea pastoral-misionară și în slujirea rodnică pe care o arătaţi spre slava Sa şi binele Bisericii, să se pogoare în sufletul şi viaţa Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate.

Vă dorim să aveți îndelungă și mântuitoare slujire în fruntea comunității pe care o păstoriți cu multă dăruire, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor însetați de Cuvântul lui Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacucernice Părinte!

Cu părintească binecuvântare,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI

ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE