Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:45, miercuri, 15 august, 2018

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a Prof. univ. dr. hab. Dumitru Moldovan

Îndurerată familie Cheibaș,

A fost o veste tristă neaşteptată când am aflat că, după o luptă inegală cu o boală incurabilă a trecut la Domnul, profesorul Dumitru Moldovan, tatăl preotesei Ruxanda Cheibaș.

Doctorul habilitat în științe economice, profesorul universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Dumitru Moldovan, a fost unul din pilonii învățământului și științei economice din Republica Moldova.

A văzut lumina zilei la 2 noiembrie 1946, în com. Piatra, jud. Orhei, în familia creștinilor Anastase şi a Ninei Moldovan. După absolvirea şcolii medii de cultură generală nr. 2 din or. Orhei, face studii la Universitatea de Stat din Chişinău (1964-1968), al cărei licenţiat este, cu specialitatea istorie şi ştiinţe sociale. Face studii de doctorat la Catedra economie politică a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1975-1978).

În 1979 a susţinut teza de doctor în economie având ca subiect de cercetare Particularităţile autofinanţării în asociaţiile agro-industriale. În 1997, în cadrul ASEM, susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe economice cu tema: Interdependenţa transformărilor sistemice şi a integrării în economia mondială a ţărilor în tranziţie. A avut mai multe stagiuni ştiinţifice şi/sau cursuri de perfecţionare profesională: cursuri de studiere aprofundată a limbii franceze (la Universitatea „T.Şevcenko” din Kiev 1981-1982); stagiune lingvistică la Universitatea din Montpellier, Franţa (1982); stagiune ştiinţifico-didactică la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Moscova (1987); stagiune ştiinţifică la Centrul de economie şi politică europeană pe lângă Universitatea din Lille, Franţa (1993-1994); stagiune ştiinţifică şi practică la Universitatea din Nebraska, Omaha, SUA (1995); stagiune pedagogică şi ştiinţifică la Universitatea din Grenoble, Franţa (1999).

Activitatea profesională şi-o începe în 1968, ca asistent la Universitatea de Stat din Chişinău (până în 1975), unde revine după studiile de doctorat la Moscova, între 1979 şi 1981, activând ca lector superior, apoi conferenţiar universitar. Un timp (1982-1985) lucrează profesor de economie la Universitatea (Şcoala Naţională Superioară de Administraţie) din Bamaco, capitala statului Mali din Africa „franceză” (de Vest). Se întoarce la aceeaşi catedră a USM în calitate de conferenţiar (1985-1991).

Odată cu deschiderea ASEM (1991), se încadrează aici, conferenţiar – şef al Catedrei de economie politică şi doctrine economice (până în 1998). Promovat profesor universitar, din 1994 (până în prezent) deţine şi funcţia de decan al Facultăţii Relaţii Economice Internaţionale, al cărei ctitor este. Specializări şi discipline predate: economia politică, doctrine economice, economia relaţiilor externe ale R. Moldova, economia mondială. Din 2003 este profesor invitat la Universitatea Pierre Mendes France, Grenoble, Franţa, iar din 2004 – cercetător asociat de gradul I, la Institutul Naţional de Cercetări Ştiinţifice al Academiei Române.

A participat cu comunicări la conferinţe, congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale ale economiştilor din învăţământ, iar în 1997, a organizat, coordonat şi moderat lucrările simpozionului metodico-ştiinţific internaţional Direcţiile şi formele de restructurare a sistemului de învăţământ economic superior în R. Moldova. D. Moldovan este şi îndrumătorul unor doctoranzi ce scriu ori au susţinut deja teze în domeniul economiei.

Prof. Dumitru Moldovan a îmbinat cu mult succes activitatea la catedră cu cea de cercetare, scriind, elaborând, coordonând mai multe lucrări pe teme în care s-a manifestat ca specialist cu o pregătire temeinică, atent şi receptiv la evoluţiile din domeniu. Astfel, în perioada 1971-2011 a publicat circa 150 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv manuale, suporturi didactice, studii, articole, recenzii etc. În palmaresul activităţii sale au mai intrat peste 100 de comunicări şi scrieri publicistico-literare scrise în română, franceză sau rusă, publicate la Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, precum şi în mari centre universitare din Franţa, Rusia, Grecia.

În memoria colegilor a rămas ca un om de onoare şi bun profesionist, câştigând astfel respectul şi afecţiunea tuturor.

Prin toată desfăşurarea vieţii sale a luptat pentru fericirea cea veşnică, pentru un rost mai deosebit în viaţa sa pământească. Dar, mai presus de toate, a trăit şi le-a făcut pe toate cu gândul la veşnicie.

Avem convingerea că dragostea sa pentru Dumnezeu şi suflet a biruit moartea, iar binefacerile sale îl însoţesc la această Mare Trecere, alături de rugăciunile noastre şi ale celor de faţă.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să dea pace şi linişte sufletului nou adormitului, să consoleze, să mângâie, să întărească familia!

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții Săi! 

Al vostru pururi rugător părinte,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 * * *

Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Dumitru Moldovan va fi depus joi, 16 august 2018, cu începere de la ora 19.00, la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

Vineri, 17 august, în Catedrala Mitropolitană, începând cu ora 7.00, va avea loc Sf. Liturghie oficiată de PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, iar începând cu ora 9.00 – Prohodul.

La ora 10.00, procesiunea funerară se va îndrepta spre Cimitirul Central de pe str. Armenească, unde va avea loc înmormântarea.