Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:25, joi, 12 decembrie, 2019

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a arhimandritului Hrisostomos (Mihail Panas)

Miercuri, 11 decembrie 2019, a trecut la cele veşnice părintele arhimandrit Hrisostomos (Mihail Panas) paroh al Catedralei cu hramul Înălțarea Domnului, (biserica Sf. Vineri). ÎPS Mitropolit Vladimir a transmis un mesaj de condoleanțe:

Am primit cu tristeţe vestea trecerii din această viaţă a părintelui arhimandrit Hrisostomos (Mihail Panas) paroh al Catedralei cu hramul Înălțarea Domnului din Chișinău.

În aceste momente triste pentru toţi cei ce l-au cunoscut, adresăm tuturor un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească şi îi încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul robului său arhimandritului Hrisostomos, împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții Săi! 

Cu părintești condoleanțe şi binecuvântări 

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

* * *

Slujba de înmormântare a părintelui arhimandrit Hrisostomos va fi oficiată de PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, sâmbătă, 14 decembrie 2019, cu începere de la ora 8.00, la biserica Sf. Vineri din Capitală.

* * *

Arhimandritul Hrisostomos (Mihail Panas) – Nãscut la 15 noiembrie 1953 în s. Alexandru cel Bun, r. Soroca.

În 1980 a absolvit Academia Teologicã din Leningrad cu susținerea tezei de Doctor în teologie Starea actualã a Biserecii Ortodoxe Române și activitatea ei ecumenicã.

În 1982 a absolvit aspirantura de pe lângã Academia Teologicã din Moscova. În anii de studii la aspiranturã a activat în serviciul Departamentului Relații Externe al Biserecii Ortodoxe Ruse.

În februarie 1993 a fost numit decan al Facultãþii de Teologie din cadrul USM, iar din 13 octombrie 1993, dupã reorganizarea Facultãþii de Teologie în Academia de Teologie Ortodoxã din Chișinãu, a deținut mai mulți ani funcția de rector al acestei instituții de învãțãmânt teologic.

Autor a mai multor volume teologice printre care și monografia „Istoria Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova”.