Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:39, joi, 22 mai, 2014

Mesaj de felicitare la 40 de ani de slujire sacră a ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat din partea preoților din r. Ialoveni

Vă voi da păstori după inima Mea,
 care vă vor păstori 
 cu ştiinţă şi pricepere”
 (Ieremia 3,15)

Înalt Prea Sfințite Stăpîne,
 
Cel mai frumos e atunci când ne putem bucura de viața pe care Bunul Dumnezeu ne-a dăruit-o.   
Cu prilejul celebrării Zilei Îngerului pazitor, avem deosebită bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, bucurie şi viaţă îndelungată.  
Totodată  aniversarea  a 40 de ani de slujire sacră la Pristolul Domnului ne  oferă deosebită plăcere să Vă adresăm  sincere şi cordiale felicitări, însoţite de calde urări de bine! 

Pentru  că astazi este o zi specială pentru Înalt Prea Sfinția Voastră, ţinem să Vă exprimăm un respect  deosebit faţă de calităţile  Dumneavoastră omenești și profesionale, apreciind munca şi atitudinea responsabilă faţă de misiunea pe care o îndepliniţi! Să ne fiți și în continuare păstor înțelept și blând  al turmei lui Hristos  care Vă iubește!
 
Întru  Mulţi şi Fericiţi Ani  Stăpîne!
                                        

Cu sentimente  de respect deosebit și  aleasă preţuire,
Protopop Prot. Mitr. Anatolie Stefanov,
împreună cu clericii din Circumscripţia r.Ialoveni