Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:29, joi, 11 octombrie, 2018

Mesaj de felicitare adresat Prot. Ioan Lisnic, din parohia Putinești, Florești, cu prilejul aniversării a 25 de ani de slujire preoțească

Preacucernice Părinte,

La aniversarea a 25 de ani din ziua hirotoniei Preacucerniciei Voastre în treapta preoțească, dăm Slavă lui Dumnezeu pentru bogatele roade duhovnicești și pământești de care ați fost învrednicit.

Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu, or, tocmai mulțimea împlinirilor pe plan pastoral-misionar, social, cultural sau material din anii păstoririi Sfinției Voastre în parohia Putinești, Florești, constituie o mărturie concretă a faptului că Dumnezeu, prin Harul cel mântuitor și de viață făcător al Sfântului Duh, împlinește lucrarea sfințitoare, mântuitoare și ocârmuitoare, prin slujitorii Săi, în ciuda numeroaselor lipsuri materiale, ducând, precum odinioară, Biserica Sa la limanul cel lin al mântuirii, într-o lume care a pierdut adesea reperele moralei creștine.

Vă cunoaștem cu toți drept unul din reprezentanţii de frunte ai tinerei pleiade de preoţi cărturari ai Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova, care, păstorind cu vrednicie comunităţile parohiale încredințate de-a lungul anilor, nu ați abandonat necesitățile lor stringente misionare, combinându-le frumos cu preocupările cercetării academice și valorificării rodnice a trecutului nostru bisericesc, dedicate în special marilor personalități și vrednicilor ostenitori ai Bisericii, dar și problemelor actuale și de o importanţă practică pentru creştinii noștri.

La acest frumos popas binecuvântat și aniversar, Vă rugăm să primiți din partea noastră, cele mai călduroase urări de sănătate și de putere duhovnicească, pentru a duce mai departe, cu roade la fel de bogate, întru mântuire, greaua sarcină care Vi s-a încredințat – preoția lui Hristos, jertfelnică, atot-iertătoare și sfântă.

 

La mulți ani cu bucurii și binecuvântări cerești!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 * * *

Protoiereul mitrofor Ioan Lisnic s-a născut la 29 aprilie 1964 în comuna Gura Căinarului, Florești, în familia unui preot. Studiază la Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți (1980-1985), apoi la Seminarul Teologic din Chișinău cu sediul la mănăstirea Noul-Neamț (1993-1997) și la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova (2007-2010), urmând și studii post-universitare.

Hirotonit în 1993, iar din anul 2006 – duhovnic al protopopiatului Florești.

Lucrări:

Bisericile județului Soroca, sectorul Florești, Chișinău, 2000.

Mitropolitul Visarion Puiu: viața și opera sa bisericească, Chișinău, 2010.

Povățuiri de învățătură ortodoxă, Chișinău, 2011.

Episcopia Hotinului cu reședința la Bălți (1923-1944), Chișinău, 2014.