Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:11, miercuri, 30 ianuarie, 2013

Conferință internațională „Apărarea valorilor familiei”

IMG_4647

La 26 ianuarie la Moscova, în cadrul celei dea XXI conferinţe internaţionale “Tehnologia socială în slujirea socială”, preotul Nicolae Ciobanu, consilier Cultural al Mitropoliei Moldove a participat cu o prezentare la secţia “Apărarea valorilor familiare”.

Mica conferinţa a prezidată de către PS Panteleimon, episcopul de Smolensk și Viazma, Președintele Departamentului sinodal pentru caritate bisericească și slujire socială, care a vorbit despre importanţa implimentarii diferitor proiecte pentru apărarea valorilor familiare şi în primul rînd despre apărarea copiilor nenăscuţi. La eveniment a fost invitată şi şeful comitetului Dumei de Stat pe problemele familiei, femeilor şi copiilor, dna Mizulina Elena Borisovna , care a vorbit despre conlucrarea statului cu biserica în vederea depăşirii problemelor de omorul nenăscuţilor (avort) şi abandonul copiilor.
La întrunire, prot. Nicolae Ciobanu a participat cu prezentarea “Lucrul pentru apărarea vieţii în Moldova”, prin care s-a reflectat activitaţile organizate pînă în prezent în domeniul protejării copilului nenăscut, dar şi copiilor din familii social vulnerabile.
Au mai participat la această conferinţi şi reprezentanţi ai bisericilor din Ucraina, Belorusia şi diferitor regiuni ale Rusiei, care au venit cu diferite propuneri şi proiecte pentru apărarea valorilor familiei.
Considerăm că evenimentul poate fi numit şi un fel de schimb de experienţă în depăşirea problemelor ce ţin de valorile familiei.