Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:13, joi, 24 ianuarie, 2019

A fost pusă în discuție elaborarea uniformei preotului militar

Astăzi, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a primit în audiență pe Arhimandritul Nicolae (Roșca), Duhovnic al Mănăstirii Ciuflea și Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Organele de Drept, însoțit de un grup de preoți militari.

În cadrul întrevederii cu reprezentanții clerului militar a fost pusă în discuție elaborarea uniformei personalului militar clerical, aspecte precum culoarea uniformei, însemnele distinctive și de ierarhizare ale preoților militari.

Legătura indestructibilă dintre cruce şi spadă, respectiv dintre Biserica şi Armată, poate fi identificată în orice perioada din îndelungata istorie a poporului nostru, ca simbol al îngemănării celor sfinte cu cele lumeşti, trecătoare, constituind o garanţie a prezenţei şi continuării prezentei noastre în străvechiul spaţiu mioritic.

În Republica Moldova preoțimea militară are o istorie recentă. Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în urmă cu două decenii primii slujitori ai Bisericii au pășit pragul unităților militare pentru a aduce hrană duhovnicească militarilor în termen.

Astăzi, în Ministerele de Forță ale Republicii activează cu succes Sectorul Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Organele de Drept, condus de Arhim. Nicolae (Roșca).

Preoții ce fac parte din acest sector își duc cu multă sârguință activitatea pastoral-misionară în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Penitenciare.

Spre deosebire de colegii lor din alte țări, preoții militari din țara noastră nu au dispus până acum de o uniformă militară destinată clerului.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media