Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:34, miercuri, 25 septembrie, 2013

Zi de sărbătoare la Mănăstirea „Sf. Prooroc Ilie” din Nicoreni

În dimineața zilei de ieri, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a poposit la una dintre cele mai noi mănăstiri de pe plaiurile moldave – așezământul monahal cu hramul „Sf. Prooroc Ilie” din s. Nicoreni, r. Drochia.

Aici Întâistătătorul a fost întâmpinat cu multă bucurie și dragoste fiască de către părintele stareț – Arhim. Rafail (Bodiu), viețuitorii mănăstirii, mai mulți slujitori și binecredincioși pelerini.

Serviciul divin a început cu sfințirea prestolului, în cinstea Chipului ne făcut de mână a Mântuitorului, din catedrala așezământului monahal.

În continuarea slujbei, părintele Arhimandrit Rafail a fost decorat cu Ordinul „Meritul Bisericesc” pentru dăruirea de sine cu care muncește de atâția ani pentru mănăstire și dedicația cu care îngrijește de sufletele credincioșilor.

Alături de stareț, de alese distincții bisericești din partea Înalt Prea Sfinției Sale s-au bucurat mai mulți monahi și preoți din Protopopiatul de Drochia.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica Vladimir a adresat un cuvânt de felicitare părintelui Rafail, obștii, slujitorilor coliturghisitori și tuturor creștinilor care au participat la rugăciunea comună.

Vorbind celor prezenți, Arhipăstorul a menționat că lucrurile care se fac la Nicoreni sunt cu adevărat mari și frumoase, dar mai ales folositoare sufletului, căci sunt făcute întru lauda lui Hristos și pentru ca fiecare om cu frică de Dumnezeu care vine aici să găsească alinare și adăpost de vâltoarea și greutățile vieții pământești.

Mitropolitul a urat părintelui Rafail (Bodiu) să fie la fel de sârguincios în continuare și împreună cu frații călugări să se roage pentru binele țării și a neamului, dând un exemplu frumos tuturor celor însetați de credință și adevăr.

Mai târziu, Vlădica Vladimir a fost familiarizat cu lucrările de construcție și amenajare de la mănăstire, după care a sfințit un bloc de chilii.