Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:48, sâmbătă, 27 octombrie, 2012

Zi de sărbătoare la Gimnaziul nr. 79 din Ghidighici

Cu ocazia sărbătoririi hramului închinat Sf. Parascheva, elevii Gimnaziului nr.79 din Ghidighici au participat la un eveniment de importanță majoră pentru creșterea lor duhovnicească și morală – inaugurarea și sfințirea sălii pentru studierea Culturii și Spiritualității Ortodoxe.

La sărbătoare au participat Prot. Maxim Melinti, paroh al bisericii “Acoperământul Maicii Domnului” din localitate, Prot. Mitr. Nicolae Ciobabu, Consilier cultural al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, doamna Violeta Ursu, directoarea instituției de învățământ, domnul Ion Begleț, primar de Ghidighici și numeroase cadre didactice.

Adresându-se celor prezenți, părintele Maxim a vorbit despre importanța acestui moment în contextul îmbunătățirii condițiilor de studiere a religiei, caracterizându-l ca un pas important în consolidarea legăturilor dintre pedagogi și slujitorii Bisericii în scopul educării tinerei generației în conformitate cu morala creștin-ortodoxă.

La rândul său, părintele Nicolae a transmis elevilor și profesorilor felicitările Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir cu ocazia celebrării hramului Gimnaziului, menționând că Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova acordă o atenție deosebită studierii religiei și că Mitropolia va continua acțiunile de implementare a acestui proiect, în speranța că preoții se vor bucura peste tot de aceiași deschidere și susținere ca în Ghidighici, atât din partea pedagogilor, cât și din partea autorităților publice locale.

Doamna Violeta Ursu a subliniat și ea importanța festivității, menționând că școala și biserica din Ghidighici sunt într-un dialog permanent iar rezultatele nu se lasă mult așteptate, fiind de un real folos atât pentru cei mici, cât și pentru întreaga comunitate.

Și domnul Primar a venit cu un gând bun pentru public, declarând că toate câte s-au realizat până acum nu sunt decât începutul unui lung drum, cu roade pe măsura eforturilor, spre binele comun și spre triumful valorilor perene – edificatoare și coagulante pentru societate.

De menționat că prin grija părintelui Maxim Melinti, care este și profesor de Religie, cabinetul a fost dotat cu mobilier și o bibliotecă, pusă la dispoziția tuturor doritorilor, care urmează a fi completată permanent cu titluri de carte religioasă.