Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:43, marți, 22 mai, 2012

Zi de sărbătoare la Biserica „Sf. Irh. Nicolae” din Chişinău

În ziua prăznuirii aflării moaştelor Sfântului Nicolae, enoriaşii unicei biserici din Chişinău cu hramul în cinstea marelui ierarh s-au adunat la Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie pentru a cinsti pe Sfântul Nicolae şi pentru a da laudă lui Dumnezeu.

L-am găsit pe părintele paroh, Prot. Petru Storoja, dimpreună cu slujitorii sfântului lăcaş,  rugându-se într-o armonie deplină cu enoriaşii.  Şi nu poate fi altfel când zidurile acestei biserici, prin stilul său arhitectural şi prin istoria sa, poate crea un spaţiu aparte, rupt de tumultul şi zgomotul citadin.

Discutând cu părintele Petru într-un moment de răgaz după oficierea serviciului divin, l-am rugat să ne vorbească despre specificul acestei parohii, ocazie cu care ne-a relatat următoarele: „Biserica „Sf. Irh. Nicolae” este unica din capitală ce poartă acest hram, are o istorie zbuciumată, fiind închisă şi batjocorită în perioada prigoanei, ca majoritatea lăcaşelor de cult din ţara noastră. Cu ajutorul Domnului timpurile vitrege au trecut şi biserica a fost redeschisă. Începutul a fost greu, după redeschidere ne-am confruntat cu multe lipsuri, însă cu ajutorul lui Dumnezeu şi a oamenilor de bună credinţă am reuşit să depăşim perioada de criză şi să redăm bisericii splendoarea de odinioară.

Încă de la fondare, acest sfânt locaş a fost o bijuterie a capitalei, stilul arhitectural unic, dar şi parohii care s-au perindat de-a lungul timpului  au reuşit să consolideze comunitatea din jurul acesteia în aşa fel, încât să reziste tuturor intemperiilor timpului.

La momentul actual atât slujitorii parohiei „Sf. Irh. Nicolae”, cât şi enoriaşii, nu se limitează numai la frecventarea serviciilor divine, dar se implică şi în numeroase activităţi sociale şi culturale, aducându-şi astfel aportul la consolidarea credinţei strămoşeşti.”

Întrebându-l pe părintele Petru Storoja ce îşi doreşte cel mai mult pentru sine şi pentru turma ce o păstoreşte, sfinţia sa ne-a răspuns următoarele: „Nu pot să-i cer Domnului nimic altceva decât pace şi înţelepciune atât pentru mine, pentru a putea să-mi îndeplinesc şi în continuare misiunea preoţească, precum şi pentru credincioşii pe care îi păstoresc, astfel încât toţi, cu umilinţă şi smerenie să ne închinăm şi mai departe Atotţiitorului.”

***

Biserica „Sfîntul Nicolae” din Chişinău a fost construită pe locul unei biserici construite în 1852 între blocul spitalului şi cel al farmaciei. Arhitect V. Ţâganco. Are un plan tradiţional structurat în pronaos, naos şi altar. Exteriorul decorat cu ferestre dreptunghiulare, ovale, cu ancadramente şi cornişe, poartă amprentele stilului neoclasic.

Impresionează prin fastuozitate interiorul bisericii. Podeaua este acoperită cu plăci de teracotă franceză, în ferestrele altarului se află instalat un vitraliu cu scena Înălţării lui Hristos.

Autorul iconostasului – A. Şirokii.

Dintre cele trei cupole, până azi s-a păstrat doar unul, cel deasupra pronaosului.