Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 25 octombrie, 2013

Volumul simpozionului bisericesc poate fi găsit la magazinul mitropolitan

Coperta biserica ortodoxa (1)

În perioada 14-15 octombrie Universitatea de Stat din Moldova a găzduit Simpozionul științific internațional ”Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean 1813-2013”. La eveniment s-au înscris peste 60 de cercetători autohtoni, precum și din Ucraina, Rusia și România.

Volumul simpozionului poate fi găsit la magazinul mitropolitan (str. București, 119).

* * *

Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)
Simpozion științific internațional
14-15 octombrie 2013
Coordonatori: Pr. Octavian Moșin, dr. în teologie, conf. universitar
Ion Gumenâi, dr. în istorie, conf. universitar
Redactor coordonator: Angela Levința
Coperta: Biserica „Întâmpinarea Domnului”. Grafică de Călin Roșca
Editor: Ana Botnaru

CUPRINS:

Octavian Moșin, Ion Gumenâi

Două veacuri din spiritualitatea neamului

Ion EREMIA

Înaltul cler din Moldova în anii 1768-1791: între Rusia ortodoxă şi Imperiul
Otoman islamic

Elena CHIABURU

Originea şi numele mitropolitului gavriil bănulescu-bodoni

Nicolae FUŞTEI

Relaţiile dintre Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi egumenii mănăstirilor
închinate.

Maria DANILOV

Cenzura sinodală şi cartea liturgică tipărită în epoca lui Gavriil
Bănulescu-Bodoni: reeditări și modele impuse

Ciprian Iulian Toroczkai

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi învăţământul teologic
ortodox la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea

Александр ПОНОМАРЁВ
Развитие сферы духовного образования в Бессарабии в 1820-е годы
(по материалам центрального государственного исторического архива
Украины, г. Киев)

Сергей ЧЕКИР

Церковная жизнь освящённая в Кишиневских Епархиальных
Ведомостях (1867-1874)

Irina CEREȘ

Viața ecleziastică din Basarabia reflectată în fondurile Arhivei Naționale
a Republicii Moldova

Silvia SCUTARU
Activitatea editorială a Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din
Basarabia (1909-1918)

Ion GUMENÂI

Biserica Ortodoxă din spaţiul pruto-nistrean şi relaţia cu comunitatea
lipovenească de la anexarea Basarabiei şi până la întemeierea bisericii omopiste

Иван ДУМИНИКА

Историография церковной жизни бессарабских болгар в первой
половине XIX века

Степан БУЛГАР

Из истории православия у гагаузов

Igor CERETEU

Biblioteca mănăstirii hirova în secolul XIX – începutul secolului XXI

Dinu Poştarencu

Din activitatea episcopului nicodim munteanu ca locţiitor de arhiepiscop
al eparhiei Chişinăului şi hotinului (1918-1919)

Gheorghe BADEA

Mitropolitul Gurie Grosu și episcopul Dionisie Erhan. O prietenie cu sfârșit trist

Iulian Rusanovschi

Istoricul monumentului apostolilor basarabeni

Petru CIOBANU
Curente neoprotestante răspândite în arealul episcopiei Hotinului (1923-1944)

Alexandru GUŢULEAC

Viaţa bisericească din Basarabia la sfârşitul anilor ʼ30 ai secolului XX

Gheorghe PALADE

Reprimarea preoţimii basarabene în primii ani de ocupaţie sovietică:
cazul preotului Cecati (28 iunie 1940 – 26 iulie 1941)

Ludmila TIHONOV

KGB-ul sovietic şi Biserica Ortodoxă din RSSM

Руслан ШЕВЧЕНКО

Положение православной церкви Молдовы в 1962-1964 гг. и политика
властей республики

Чиприан Юлиан ТороцкИ

Восприятие трудов дмитрия стэнилоае (1903-1993) на национальном
и международном уровне. вклад митр. антония плэмэдялэ

Constantin-Iulian DAMIAN

Biserica în faţa provocărilor fenomenului neoreligios: repere ale unei atitudini
misionare şi pastorale specifice.

Ion GUCEAC

Influenţa valorilor religioase asupra procesului de formare a constituţiei
moderne.

Grigore COSTIN

Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812–1821)

Людмила Сулима

Архиепископ димитрий сулима: словом божьим, делами праведными

Ioan (Moșneguțu)

Contribuţie la studierea activităţii unui tipograf, arhitect şi slujitor al Bisericii
Ortodoxe basarabene: Arhimandritul Ioanichie (Şapovîi).

Natalia LOZAN

Părintele Alexandru Baltaga – Preot Martir al Basarabiei.

Ioan GONCEAR

Profilul unei personalităţi – Polihronie Sârcu (1855- 1905).

Maxim MUNTEANU

Arhimandritul Anatolie Tihai

Владимир ЛЁВУШКИН

Служение священномученика митрополита Серафима (Чичагова)
на Кишиневской кафедре в 1908-1914 годах.

Ирина ЛЕУШИНА, Наталья САВУШКИНА

Ремонтно-реставрационные работы в воскресенском
Ново-Иерусалимском монастыре в период настоятельства
Архимандрита Серафима (Чичагова). 1904–1905 годы.

Ştefan GUŞĂ
Clerici basarabeni care au activat în România în secolul al XX-lea.

Nicușor Viorel POPESCU

Activitatea preoților refugiați din Basarabia și Bucovina repartizați în Mitropolia
Olteniei în perioada 1940-1943.

Sergiu-Grigore POPESCU

Un fiu al Basarabiei în slujba Bisericii din Oltenia – Mitropolitul Nestor
Vornicescu.

Ioan LISNIC

Visarion Puiu, Mitropolit al Bucovinei (1935-1940).

Ioan LISNIC

Aportul mitropolitului Visarion Puiu în dezvoltarea învăţământului teologic
şi organizarea vieţii bisericeşti.

Ioan LISNIC, Octavian MOșIN
Episcopul armatei general de brigadă dr. partenie ciopron, conducător al
episcopiei de bălţi (1941-1944).

Aurel Pavel
Antonie plămădeală, ierarh de cuget și simțire românească.

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Căpriana.

Andrei EȘANU, Valentina EȘANU

Relaţiile Căprianei cu Mănăstirea Zograf de la Sfântul Munte Athos.
Ion Xenofontov
Evoluția istorică a domeniului şi activitatea economică a Mănăstirii Japca.

Eugenia MARTEA
Secvenţe din istoria Bisericii „Sfântul Gheorghe” din localitatea gura galbenei.

Николай ЧЕРВЕНКОВ

Клировьій состав петро-павловской церкви бессарабского болгарского
селения чийший (1820−1918 гг.)

Denis BULANCEA

File din viața bisericească a parohiei „Sf. Ierarh Nicolae” din orașul Orhei

Pavel BORŞEVSCHI, Nicolae FUŞTEI

Filantropie şi asistenţă socială la parohia Sf. Dumitru din Chişinău.

Irina CONDREA

Aspecte ale limbajului cărților religioase, publicate în Basarabia în secolul
XIX– începutul secolului XX.

Adela MANOLII
Unele aspecte privind expresiile biblice ce conţin nume proprii.

Victoria FONARI

Victor Teleucă şi sihăstria căutării.

Emilia OGLINDĂ

Particularităţi ale unor termeni ecleziastici româneşti din perspectiva
principiului creativităţii.

Aliona ONOFREI

Parteneriatul dintre Biserică şi asistenţa socială în soluţionarea problemelor
comunităţii.

Oleg DOLGHIERU

Biserica „Sfânta Treime” din satul Ivancea 1789-1910 (Biserica de lemn

cu hramul „Sf. Nicolae”).

Octavian Moșin, Victor Copușciu

Protoiereul Mihail Ciakir – apostol al găgăuzilor.

Victor GHILAŞ

Muzica în spaţiul monahal ca entitate a spiritualităţii creştine.

Mihail BORTĂ

Ieromonahul Inochentie (Levizor) de la balta: dezvăluiri puțin cunoscute

Marin CIJ

Activitatea consistoriului duhovnicesc din Chişinău ca organ
administrativ-bisericesc în cadrul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului.

А. К. Папцова , Е. Д. Сахарняну

Специфика проявления религиозности в традиционном
гагаузском обществе.

Амвросий (Мунтяну)

Монастыри и монашество при митрополите гаврииле (бэнулеску-бодони)

Epistemia (Goncearenco), Ana GHILAŞ

Imaginea lui Paisie Velicicovschi în literatura artistică .

Iurie MIHALACHE

Înregistrarea de stat a organizaţiilor religioase: realităţi, probleme şi soluţii.

Silvia MAZNIC

Evoluția semantică a termenilor religioși de la latină spre română.

Nicolae DABIJA

Părintele Serafim.

Igor LISNIC

Episcopul Dorimedont – un ierarh vrednic de a fi pomenit

Liliana Creţu
File din istoria Seminarului Teologic „Sfinții Trei Ierarhi” din orașul Edineț

Nicoleta-Ginevra BACIU

Rugăciunea lui iisus– un model cognitiv

Octavian Moșin

Imnul Limba Noastră – creaţie a doi preoţi mărturisitori de adevăruri şi frumos
Bibliografie selectivă