Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 31 martie, 2013

Vlădica Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

IMG_0608

În duminica prăznuirii Sfântului Grigore Palama, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența zecilor și zecilor de credincioși veniți să se întărească cu hrană spirituală pentru a petrece cu bine Sfântul și Marele Post.

Această zi a fost cu atât mai deosebită pentru diaconul Aurelius Zmeu care a fost hirotonit preot pe seama parohiei “Sf. M. Mc. Haralampie” din Chișinău și pentru absolventul Academiei Teologice din Chișinău, Serghei Apostol, care s-a învrednicit de slujire în treapta diaconească.

Cu acest binecuvântat prilej, Înalt Prea Sfinția Sa a adresat nou-hirotoniților slujitori cuvinte de felicitare și îndrumare, exprimându-și  speranța că pe parcursul întregii  vieți pământești vor munci pentru binele Bisericii Dreptmăritoare și spre propășirea poporului iubitor de Hristos.

În continuare enoriașii au ascultat o predică despre viața și faptele vrednicului de pomenire Sf. Grigore Palama primind îndemnuri de a urma pilda acestui mare înaintaș pentru luminare și mântuirea sufletului.