Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:56, luni, 6 august, 2012

Vlădica Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”

Și în această duminică ușile catedralei “Nașterea Domnului” din Chișinău au fost deschise pentru numeroșii credincioși veniți să se veselească întru Domnul dimpreună cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, și slujitorii sfântului lăcaș.

Într-o atmosferă solemnă de comuniune și deplină împăcare, creștinii s-au rugat Bunului Dumnezeu și au înălțat imne de laudă întru nădejdea unei vieți liniștite și ferite de cumpene, dar, mai ales, întru speranța moștenirii Împărăției Cerurilor.

Starea de spirit și atitudinea enoriașilor de la Catedrala Mitropolitană oglindește de fapt păstorirea înțeleaptă și blândă a Întâistătătorului și exemplul personal pe care îl dă turmei. Tocmai acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care Înalt Prea Sfinția Sa se bucură de respectul și dragostea sinceră a atâtor și atâtor credincioși din cuprinsul întregii Mitropolii; cuvântul său de învățătură și binecuvântare fiind întotdeauna așteptat și trăit din plin. Or anume această ascultare de arhipăstor și este cheia către buna viețuire și sporire întru toate faptele cele bune.