Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:34, duminică, 28 iunie, 2015

Întâistătătorul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană

În ziua de duminică, nenumăraţi credincioşi au trecut pragul Catedralei „Naşterea Domnului” din Chişinău pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de către Înaltpreasfinţitul Mitorpolit Vladimir şi slujitorii sfântului lăcaş.

În atmosfera festivă şi măreaţă a serviciului divin, monahul Nicolae (Sagin) a fost hirotonit în treapta de ierodiacon. Cu acest binecuvântat prilej, Înaltpreasfinția Sa a urat tânărului slujitorilor să fie vrednic de chemarea sa şi să-şi ducă crucea încredinţată cu semerenie şi ascultare deplină.

În continuarea slujbei, poporul unit în cuget şi gândire cu Chiriarhul, au adus laudă Domnului pentru binefacerile cele cereşti şi pentru neţărmuita Sa milostivire, iar la final, binecredincioasa adunare a rostit „Tatăl nostru”, cu nădejde şi împăcare duhovnicească.