Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:02, duminică, 14 decembrie, 2014

Vlădica Vladimir a liturghisit la biserica „Sf. M. Mc. Valerie” din Chișinău

În ziua prăznuirii Sf. Ap. Andrei cel Întâi Chemat, Vlădica Vladimir a fost întâmpinat cu aleasă dragoste fiască și bucurie duhovnicească de către enoriașii și slujitorii bisericii „Sf. M. Mc. Valerie” din Chișinău, în frunte cu părintele-paroh, Prot. Mitr. Valeriu Bazatin.

Cu ocazia oficierii serviciului divin în această frumoasă biserică a capitalei, Vlădica Vladimir a oferit câteva înalte distincții mitropolitane, după cum urmează: Părintele Valeriu Bazatin, a fost decorat de către Întâistătător, pentru îndelungata sa muncă plină de osârdie pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova cu Ordinul „Meritul Bisericesc”, Prot. Anatolie Amalanii s-a învrednicit de a purta Mitră, iar Iereul Ioan Bujniţă a fost decorat cu dreptul de a purta Camilafcă. De alese distincţii bisericeşti s-au bucurat şi ctitorii sfântului lăcaş.

În cadrul slujbei, diaconul Gheorghe Bazatin – absolvent al Academiei Teologice din Chişinău , a fost hirotonit de către Mitropolit în treapta preoțească, primind sfaturile și îndemnurile Chiriarhului pentru a-și pune toate forţele în slujba Bisericii lui Hristos și spre mântuirea turmei încredințate.
După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Arhipăstorul, dimpreună cu soborul preoțesc, a oficiat un Te-Deum de mulţumire faţă de Dumnezeu şi Sfinţii Săi, pentru toate binefacerile şi milostivirea cerească.

La final, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un cuvânt de felicitare şi învăţătură, urându-le tuturor enoriaşilor să ia aminte la viaţa şi faptele Sfântului Andrei şi să-i ceară mijlocirea în faţa bunului Dumnezeu.