Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 5 ianuarie, 2014

Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala „Naşterea Domnului”

Pentru numeroşii enoriaşi ai Catedralei Mitropolitane dimineaţa zilei de duminică a fost un frumos prilej pentru a se reuni din nou în rugăciuni şi laude lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

Serviciul divin a avut un rol ales în viaţa tânărului Gheorghe Braga, care a fost hirotonit de către Chiriarh în treapta de diacon, primind urări şi îndemnuri părinteşti din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru a-şi urma chemarea slujirii la Prestol spre folosul duhovnicesc al credincioşilor şi pentru muncă spornică pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Cu emoţie şi recunoştinţă, nou-hirotonitul diacon a mulţumit Mitropolitului pentru binecuvântarea Sa, făgăduind să fie ascultător şi sârguincios întru proslăvirea cinstitului nume al lui Hristos.

La finalul slujbei creştinii au fost îndemnaţi să se pregătească duhovniceşte pentru a întâmpina luminosul praznic al Naşterii Domnului şi să se roage Tatălui Ceresc spre a-i învrednici de această nespusă bucurie.