Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 3 septembrie, 2012

Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

În cea de a XIII-a Duminică după Rusalii, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău,  înconjurat fiind de preoții sfântului locaș, în prezența numeroșilor credincioși.

Serviciul divin a fost unul deosebit pentru diaconul Victor Craveț care s-a învrednicit de hirotonire în treapta preoțească.

Cu ocazia acestui prilej, Întâistătătorul a urat Sfinției Sale să fie vrednic de crucea pe care și-a luat-o și să slujească Domnului cu dăruire și jertfire de sine spre mântuirea poporului drept-măritor dar și a sa personală.

Tot în ziua hirotonirii, Pr. Victor Craveț a primit și primele decorații – dreptul de a purta Bederniță și Camilfacă.

Părintele s-a arătat profund recunoscător Mitropolitului pentru această mare cinste și a promis să fie slujitor smerit și ascultător Înalt Prea Sfinției Sale, muncind pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru propășirea turmei încredințate spre păstorire.

După Liturghie a urmat un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale.