Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:59, luni, 4 martie, 2013

Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

IMG_4075

În dmimineața zilei de duminică, enoriașii Catedralei “Nașterea Domnului” din capitală s-au reunit în rugăciune la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir căruia i-au coliturghisit slujitorii sfântului lăcaș.

În desăvârșită dragoste pentru Hristos, cu multă nădejde și umilință, credincioșii în frunte cu Întâistătătorul, au cerut de la Atotțiitorul Dumnezeu liniște, înțelegere și ferire de toate relele cele văzute și nevăzute.

Această zi a fost una deosebit de marcantă pentru diaconul Vasile Gavrilița, care s-a învrednicit de slujire în treapta preoțească pe seama bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei, fiind hirotonit de către Înalt Prea Sfinția Sa în fața binecredincioasei adunări.

Cu acest binecuvântat prilej, Vlădica a urat părintelui să fie vrednic de chemarea sa, pentru ca mulți ani înainte să fie făclie vie de credință pentru creștinii pe care îi va păstori.

Serviciul divin s-a încheiat cu împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos spre curăția sufletului și spre viața cea veșnică.