Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:21, duminică, 7 octombrie, 2012

Vlădica Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

În această duminică, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir s-a rugat împreună cu poporul binecredincios în Catedrala “Nașterea Domnului” din Capitală, cerând în rugăciune mila și ajutorul Domnului pentru robii Săi.

În timpul serviciului divin diaconul Victor Curca a fost hirotonit de Întâistătător în treapta de preot pe seama parohiei “Sf. Luca, Arhiepiscopul Crimeii” din Chișinău.

Înalt Prea Sfinția Sa a felicitat pe nou-hirotonitul preot cu ocazia acestui deosebit eveniment spiritual din viața sa, urându-i să slujească cu luare-aminte la altarul lui Hristos și să caute la viețile sfinților de-a lungul misiunii sale, pentru a fi de ajutor creștinilor drept-măritori pe calea mântuirii, dar pentru ca și singur să dobândească viața veșnică.

Părintele Victor a răspuns cu recunoștință urărilor Mitropolitului, promițând să își dedice toate forțele slujirii preoțești, pentru care a primit astăzi binecuvântare.

După Liturghie a urmat un Te-Deum de mulțumire.