Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:58, miercuri, 26 septembrie, 2012

Vizită de lucru la biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni

La 24 septembrie 2012, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni s-a reunit un grup de lucru din care au făcut parte următorii slujitori ai Bisericii: Prot. Mitr. Manole Brihuneț, preşedinte al Departamentului Mitropolitan Arhitectură, Construcţii şi Pictură Bisericească şi Prot. Mitr. Victor Velciug, Protopop de Căuşeni, reprezentanți ai Guvernului –Viceministrul Culturii Republicii Moldova, domnul Gheorghe Postică, Dr. Hab. în istorie,  directorul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, domnul Tudor Zbârnea și reprezentanții autorităților publice locale în persoanele Preşedintelui Consiliului Raional Căuşeni, domnul Ion Ciontoloiu şi Primarul de Căuşeni, domnul Grigore Repeșciuc.

În atenţia specialiştilor din domeniul istoriei, artei şi arhitecturii au ajuns probleme stringente cu referire la una dintre cele mai vechi biserici din Republicii Moldova, ce riscă să dispară din lipsa atenției cuvenite, deşi este inclusă în registrul Fondului Mondial al Monumentelor (World Monuments Fund).

O descriere succintă a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” vine să ne aducă aminte că lăcaşul sfânt datează din secolul al XVIII-lea, deşi nu se cunoaşte data exactă a edificării lui. Acesta este singurul edificiu de cult din Moldova care păstrează picturi murale de o rară frumuseţe şi valoare istorico-artistică. Există o frumoasă legendă potrivit căreia tătarii care stăpâneau pe atunci aceste meleaguri, au acceptat zidirea unei biserici ortodoxe doar cu condiţia să nu fie mai înaltă decât un ostaş călare. De aici şi amplasarea bisericii, semi-afundată.

Reprezentanții oficialităţilor locale, ai Ministerului Culturii şi ai Mitropoliei Moldovei, sub oblăduirea cărora se află biserica de la Căuşeni, încearcă să găsească soluţii temeinice pentru salvgardarea acestui monument unic de arhitectură şi artă, să-l păstreze intact şi să-i protejeze autenticitatea şi originalitatea. În context, echipa de specialiști caută să contureze un plan de acţiuni pentru implicarea activă organelor puterii de stat şi ecleziastice, spre o conlucrare eficientă. În primul rând însă, s-a pus sarcina sensibilizării populaţiei locale, care ar trebui să conștientizeze ce valori seculare posedă. Numai o colaborare strânsă între toţi factorii de decizie cointeresaţi în soluţionarea problemei, va duce la păstrarea şi promovarea valorii bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Căuşeni, care va fi un model pentru depăşirea aceloraşi probleme cu care se confruntă şi alte edificii de cult – monumente de o importanţă naţională sau locală.