Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:43, luni, 26 martie, 2012

Veterani ai războiului de pe Nistru în vizită la reședința mitropolitană

În preajma celei de a 20-a aniversări de la declanșarea războiului de pe Nistru, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a primit la reședința mitropolitană un grup de veterani ai conflictului armat, care s-au evidențiat în luptele pentru apărarea integrității Republicii Moldova.

În cuvântul său de salut, Înalt Prea Sfinția Sa a dat o apreciere deosebită actelor de curaj și patriotism al combatanților și a menționat că prin exemplul lor au arătat ce înseamnă adevărata dragoste de Patrie și de Neam.

Cu acest prilej, veteranii au primit înalte distincții binsericești pentru meritele lor pe câmpul de luptă, dar și pentru contribuția pe care au adus-o la susținerea veteranilor de război și a întregii societăți, și educarea tinerei generații în spriritul dragostei de Țară și Credință.

Astfel domnii Mihail Tomacinschi și Mihail Cheibaș au fost decorați cu Ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, gr. II, domnii Ion Grigorceac și Anatol Rusu s-au învrednicit de Ordinul „Cuv. Paisie Velicikovski”, gr. II, iar domnii Veaceslav Railean, Tudor Gonța, Iurii Jereghii, Vasile Moisei au fost decorați cu medalia „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Veteranii au mulțumit Mitropolitului pentru grija ce o are pentru cei ce au stat și stau la straja integrității și independenței Republicii Moldova exprimându-și speranța că și în contiunare Biserica neamului va fi alături de cei care și-au vărsat sângele pentru o cauză nobilă.